Odwołanie zapytania ofertowego nr 1/POIR111/20160512 z dnia 12.05.2016

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym

Odwołanie zapytania ofertowego nr 1/POIR111/20160512 z dnia 12.05.2016 r.

Zamawiający Ambient-System Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 37 odwołuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 12 maja 2016 r. na usługę dotyczącą opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym w ramach Projektu: „Innowacyjny zintegrowany system rozgłoszeniowo-komunikacyjny z akustyczną pętlą sprzężenia zwrotnego w celu poprawy współczynnika mowy STI poprzez nadążną filtrację adaptacyjna sygnału mowy oraz z funkcją spowalniania mowy”.

Odwołanie zapytania następuje zgodnie z punktem 12 ”Dodatkowe informacje” zapytania ofertowego.

Wszyscy Oferenci, do których przesłano zapytanie ofertowe zostaną powiadomieni o jego odwołaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ogłoszone zostanie nowe zapytanie ofertowe.