Zapytanie ofertowe nr 1/POIR111/20160512 z dnia 12.05.2016 r.

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR111/20160512 z dnia 12.05.2016 r.

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym w ramach Projektu:

„Innowacyjny zintegrowany system rozgłoszeniowo – komunikacyjny z akustyczną pętlą sprzężenia zwrotnego w celu poprawy współczynnika mowy STI poprzez nadążną filtrację adaptacyjną sygnału mowy oraz funkcją spowalniania mowy”
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania poniżej