Zapytanie ofertowe nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19.05.2016 r.

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19.05.2016 r.

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym

w ramach Projektu: „Innowacyjny zintegrowany system rozgłoszeniowo-komunikacyjny z akustyczną pętlą sprzężenia zwrotnego w celu poprawy współczynnika mowy STI poprzez nadążną filtrację adaptacyjną sygnału mowy oraz funkcją spowalniania mowy”

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania poniżej